Back to top

Samarbeidspartnere

UiT Norges arktiske universitet

UiT Noregs arktiske universitet er eit breiddeuniversitet som bidreg til ei kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte det at vi ligg sentralt i nordområda, vår faglege bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte dei framtidige utfordringane.

Studentsamfunnet Driv

Studentsamfunnet Driv er eid av Norges arktiske studentsamskipnad (Samskipnaden) og blir drevet på dugnadsbasis av studentene i Tromsø. Til enhver tid er det rundt 100 aktive frivillige.

Norges arktiske studentsamskipnad (Samskipnaden)

Vi hjelper daglig studentene med bolig, mat & drikke, trening, barnehage, helse og rådgiving. Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida for studentene i Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest og Svalbard. Vi har alltid studenten i fokus, og jobber aktivt for at du skal få et godt, arktisk studentliv. 

Studentparlamentet i Tromsø

Studentparlamentet (SP) er det øverste demokratisk valgte organ for studentene ved Universitetet i Tromsø. Parlamentet møtes en gang i måneden for å representere studentene i alle aktuelle saker. Parlamentet velger representanter til flere styrer, nemder og utvalg tilknyttet Universitetet i Tromsø, som Universitetsstyret, styret i Studentsamskipnaden og lignende. Parlamentet er en sentral høringsinstans i saker hvor studentenes meninger veier tungt.

AnsvarsFULL fokuserer på at alkohol kan ha både positive og negative konsekvenser. Derfor ønsker vi å fremme det positive og hindre de negative konsekvensene. AnsvarsFULL jobber også for at bruken av illegale rusmidler reduseres.

Arctic Jam will be a series of events and meeting points of hip hop culture. Including live concerts, graffiti exhibitions, hip hop battles, dance workshops to skating jams. Our aim is to unify hip hop talents nationally and internationally in an celebration and sharing of the culture.

Under DebutUKA i august arrangerer Hildr sin egen hagefest! Er du glad i konserter, god mat og drikke er dette et must.

En femdagers festival Med ulike musikksjangrer, digg festivalmat og gjestespill på både kjøkken og i baren som definitivt vil gi deg en bra start på året som kommer.

Et begrenset Billetter legges ut 26/7 kl. 10.00, så sett på alarmen og sikre deg innpass på årets triveligste hagefest!

Tvibit er en hub for kultur og kreativ virksomhet. Gjennom eksperimentering, medvirkning, og egenkraftmobilisering utvikler Tvibit mennesker og ideer innenfor ny og ung kultur, og kreativ næring. Virksomheten er lokalt forankret, med verden som nedslagsfelt. Tvibit fokuserer på satsingene ny og ung kultur, musikk, film og media, kreativ virksomhet, kafé og møteplass. Tvibit er en tjeneste underlagt Kultur og idrett i Tromsø kommune.

Pustuka er en aktivitetsfestival og en frivillig organisasjon som jobber for en vakrere verden.  Festivalen i august inneholder en rekke aktiviteter som mindfulness, sauna & bading, konserter, kunst, byromsfester, foredrag, workshops,  dialogforum og ikke minst et Rave for Charity!

aktivCampus Tromsø

aktivCampus ønsker å skape en aktiv, helsefremmende og meningsfull studiehverdag. Gjennom en innsatsuke i august skal du bli bedre kjent med studentidrettslaget og aktivitetstilbudet i Tromsø, slik at du kan finne din måte å være aktiv på gjennom studietiden. Det blir aktiviteter fra morgen til kveld - alt fra kanonball, morgenyoga til turer i nærområdet. Påmelding åpner 11. august og program finner du på aktivCampus sin nettside.